Läs mer

Academic Work Academy tar steget in i USA

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
Förvärvet är mer av ett strategiskt samarbete som öppnar upp för en mängd möjligheter, som kompetensutbyte kring pedagogik, utbildningsinnehåll och kommersiellt erbjudande.

Snabbväxande utbildningsföretaget Academic Work Academy tar steget in på den amerikanska marknaden genom ägarbolaget AWX:s förvärv av Wyncode, en av pionjärerna inom intensivutbildning. För Academy är förvärvet en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att utmana det etablerade sättet att tänka kring kompetensförsörjning och utbildning.

Academy startade 2015 som ett svar på den snabbt ökande kompetensbristen inom IT och teknik. Företaget har utvecklat en unik modell som kombinerar motivationsbaserad rekrytering, kostnadsfria intensivutbildningar och tillsvidareanställning efter avslutad utbildning. Anställning sker via systerbolaget Academic Work.

Nu inleder Academy ett samarbete med den amerikanska branschkollegan Wyncode, ett ledande företag inom intensivutbildningar med inriktning på programmering, som förvärvas av Academys ägarbolag AWX. Wyncode startade 2014 och är hittills det enda utbildningsföretaget i USA med fokus på så kallade ”coding bootcamps” som är certifierat av ett utbildningsdepartement på delstatsnivå. Förutom programmeringskunskaper har Wyncode ett tydligt fokus på att utbilda deltagarna inom både affärsmannaskap och kommunikation.

– Vi har haft diskussioner med Wyncode ända sedan starten om hur vi på bästa sätt kan utveckla Accelerated Learning, den amerikanska utbildningsmetodik som vi båda utgår från. Nu kommer detta arbete att intensifieras och utökas. Vår förhoppning är att det även kommer att gynna utbildningssektorn och det svenska näringslivet i stort, där synen på utbildning har varit i princip oförändrad i bokstavligen hundra år. Vi är helt transparanta med vår metodik och vill att fler vågar tänka nytt för att lösa den växande kompetensbristen, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Wyncode är baserat i Miami som under de senaste åren har etablerat sig som en allt viktigare stad på den amerikanska techscenen. Förvärvet sker genom Academys ägarbolag AWX som initialt förvärvar hälften av aktierna i Wyncode.

– Förvärvet är mer av ett strategiskt samarbete som öppnar upp för en mängd möjligheter, som kompetensutbyte kring pedagogik, utbildningsinnehåll och kommersiellt erbjudande, säger Micael Holmström. Men lika viktigt är att vi får en tydligare närvaro på den amerikanska marknaden där det just nu händer otroligt mycket inom utbildningssektorn.

Läs mer om Wyncode här.

Om kompetensbristen inom IT
Enligt IT&Telekomföretagen förväntas bristen på IT-kunnig personal i Sverige öka till 60 000 år 2020. Utvecklingen i USA är densamma: enligt amerikanska arbetsmarknadsdepartementet kommer det 2020 att finnas 1,4 miljoner lediga jobb inom datavetenskap i landet, men endast 400 000 högskoleutbildade personer med rätt kompetens för jobben.

För mer information kontakta:
Micael Holmström, vd, Academy
0709-919 677, micael.holmstrom@academy.se

Om Academy
Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och har huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

Mer på temat 

#pressmeddelande

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-06-15
AW Academy skapar ny kompetens inom Cyber Security – på 12 veckor!

Marknaden för Cyber Security förväntas växa med 8,7% under 2020 och informationssäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen hos svenska verksamheter enligt en rapport från Radar Ecosystem. En ökad digitaliseringstakt i kombination med en alltmer komplex hotbild gör kompetens inom Cyber Security till en bristvara. Därför samarbetar nu AW Academy, ett systerbolag till Academic Work, med CGI, Swedbank och Trafikverket för att säkra deras kompetensförsörjning inom området.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-05-25
AW Academy stöttar företag som satsar på att ställa om sin personal genom utbildning

Behovet av skräddarsydda utbildningar med syfte att hjälpa organisationer och individer att ställa om är något som har diskuterats flitigt den senaste tiden. På AW Academy har man märkt av ett skifte och att allt fler förfrågningar handlar om kompetenshöjande insatser för befintlig personal.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-01-30
Academy samarbetar med Solskär och Mobaraki för att få fler intresserade av tech och byggbranschen

Stockholm, 30 januari 2020. Carolin Solskär och Sandra Mobaraki startar nu en podd tillsammans i syfte att stärka branscherna som de båda brinner för.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-09-16
Salesforce-partners i Norden går ihop – utbildar konsulter via Academy

Salesforce är idag en av de snabbast växande tekniska plattformarna för kundrelationer. Den snabba tillväxten har lett till en enorm brist på kompetens inom Salesforce. För att råda bot på det går nu några av Salesforce kunder och partners ihop och tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att få fram ny kompetens.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-08-26
STANLEY Security tar hjälp av Academy för att säkra behovet av IT-kompetens

Säkerhetsleverantören STANLEY Security tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att säkra deras långsiktiga kompetensförsörjning inom IT. Under ett 12 veckor långt skräddarsytt program, med stort fokus på programmering, ska 17 personer förberedas för en karriär inom driftsättning och systemunderhåll hos STANLEY Security.

Läs mer