Läs mer

Academy expanderar till Finland

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
I september startar Academy sin första intensivutbildning i Finland.

Finska dataförbundet varnade nyligen för en akut brist på programmerare. Nu tar Academy, ett systerbolag till Academic Work, sitt koncept för intensivutbildningar inom IT vidare till Finland. IT-konsultföretaget Capgemini har redan reserverat deltagare från den programmeringsutbildning som startar efter sommaren.

Den snabbt växande kompetensbristen inom IT är inte något unikt för Sverige. Enligt finska dataförbundet kommer det att saknas 15 000 programmerare i Finland år 2020. En kompetensbrist som uppskattas kosta det finska näringslivet och samhället cirka 3-4 miljarder euro per år.

I september startar Academy sin första utbildning i Finland då 15 deltagare under 12 veckor kommer att utbildas inom programmeringsspråket Java. IT-konsultjätten Capgemini har redan reserverat tre av deltagarna efter avslutad utbildning.

Academy har utvecklat en unik modell som kombinerar motivationsbaserad rekrytering, kostnadsfria intensivutbildningar och tillsvidareanställning som IT-konsult efter avslutad utbildning. Anställningen sker via systerbolaget Academic Work med mål att kundföretaget på sikt rekryterar konsulten.

– Academys koncept har visat sig vara både effektivt och efterfrågat, därför tittar vi nu aktivt på att expandera till fler marknader. Precis som i Sverige finns det i Finland en allvarlig kompetensbrist inom IT, inte minst på programmerare, vilket gör att vi ser en stor potential även på denna marknad, säger Micael Holmström, vd på Academy. Vi räknar med att nästa år utbilda minst 100 IT-konsulter i Finland.

Academys svenska programmeringsutbildningar har sökts av tusentals kandidater som har gallrats ner till max 30 platser per tillfälle. Sedan starten 2015 har Academy utbildat över 200 personer inom programmeringsspråken C#.Net och Java, samt genom skräddarsydda utbildningar åt kunder som Ericsson LSS, Nordomatic och Infratek.

Academy har utvecklat en egen pedagogisk modell som bygger på den amerikanska metodiken Accelerated Learning. Utbildningarna innebär praktiskt lärande med högt tempo, samarbeten i team och outtröttlig feedbackdialog.

En annan del av Academys koncept är motivationsdriven rekrytering vilket innebär att man lägger stor vikt vid kandidatens egenskaper och drivkrafter snarare än tidigare erfarenheter. Rekryteringsprocessen innefattar både logiska, verbala och numeriska test, samt utvärderingar och intervjuer som fokuserar på personlighet och motivation.

I februari meddelade Academy att man tar steget in i USA genom ägarbolaget AWX:s förvärv av Wyncode, en pionjär inom coding bootcamps med bas i Miami.

Om Academy

Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och har huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

För mer information kontakta:

Micael Holmström, VD Academy
0709-919 677 micael.holmstrom@academy.se

Mer på temat 

#pressmeddelande

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-06-15
AW Academy skapar ny kompetens inom Cyber Security – på 12 veckor!

Marknaden för Cyber Security förväntas växa med 8,7% under 2020 och informationssäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen hos svenska verksamheter enligt en rapport från Radar Ecosystem. En ökad digitaliseringstakt i kombination med en alltmer komplex hotbild gör kompetens inom Cyber Security till en bristvara. Därför samarbetar nu AW Academy, ett systerbolag till Academic Work, med CGI, Swedbank och Trafikverket för att säkra deras kompetensförsörjning inom området.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-05-25
AW Academy stöttar företag som satsar på att ställa om sin personal genom utbildning

Behovet av skräddarsydda utbildningar med syfte att hjälpa organisationer och individer att ställa om är något som har diskuterats flitigt den senaste tiden. På AW Academy har man märkt av ett skifte och att allt fler förfrågningar handlar om kompetenshöjande insatser för befintlig personal.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-01-30
Academy samarbetar med Solskär och Mobaraki för att få fler intresserade av tech och byggbranschen

Stockholm, 30 januari 2020. Carolin Solskär och Sandra Mobaraki startar nu en podd tillsammans i syfte att stärka branscherna som de båda brinner för.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-09-16
Salesforce-partners i Norden går ihop – utbildar konsulter via Academy

Salesforce är idag en av de snabbast växande tekniska plattformarna för kundrelationer. Den snabba tillväxten har lett till en enorm brist på kompetens inom Salesforce. För att råda bot på det går nu några av Salesforce kunder och partners ihop och tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att få fram ny kompetens.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-08-26
STANLEY Security tar hjälp av Academy för att säkra behovet av IT-kompetens

Säkerhetsleverantören STANLEY Security tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att säkra deras långsiktiga kompetensförsörjning inom IT. Under ett 12 veckor långt skräddarsytt program, med stort fokus på programmering, ska 17 personer förberedas för en karriär inom driftsättning och systemunderhåll hos STANLEY Security.

Läs mer