Läs mer

AW Academy stöttar företag som satsar på att ställa om sin personal genom utbildning

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Behovet av skräddarsydda utbildningar med syfte att hjälpa organisationer och individer att ställa om är något som har diskuterats flitigt den senaste tiden. På AW Academy har man märkt av ett skifte och att allt fler förfrågningar handlar om kompetenshöjande insatser för befintlig personal.

För väldigt många företag har de ekonomiska konsekvenserna av den pågående krisen varit förödande vilket har lett till permitteringar, varsel och uppsägningar. Samtidigt har regeringen uppmanat till social distansering och en rekordstor andel av de svenska arbetstagarna har rekommenderats att arbeta från hemmet. Genom flexibilitet, innovation och den pedagogiska modellen Accelerated Learning ger AW Academy företagen rätt förutsättningar att lyckas med de skräddarsydda utbildningsinsatser som nu är så viktiga.

- Vi har sett många beundransvärda initiativ i vår bransch i sviterna av Covid-19, men samtidigt är det väldigt många företag som har drabbats vilket gör att behovet av utbildningsinsatser spänner över många olika branscher. Våra kunddialoger har i allt större utsträckning gått från att handla om hur vi kan utbilda ny kompetens inom bristbranscher till att beskriva hur vår flexibla och unika pedagogiska modell framgångsrikt kan bidra till kompetensförflyttningar oavsett om det rör sig om upskilling eller reskilling, säger AW Academys VD Fredrik Bardon.

De statliga arbetsmarknadsprognoserna gör gällande att morgondagens arbetsmarknad kommer se annorlunda ut jämfört med före krisen. Detta kommer i sin tur kräva att företag och dess medarbetare anpassar sig till de nya förutsättningarna.

- Med stor respekt för att många verksamheter nu har fullt fokus på kostnader och överlevnad så kommer det en tid efter Covid-19. Under utmanande tider som dessa kan det som företagsledare vara värt att ställa sig frågan hur man bäst nyttjar den tid som de nya förutsättningarna har lett till. Om man har möjlighet är troligtvis svaret att använda tiden till att omskola eller vidareutbilda sina medarbetare så att de är redo att bidra till att accelerera bolaget ur krisen när vinden har vänt, säger Fredrik Bardon.

Vill du veta mer om hur AW Academy kan hjälpa just ditt bolag? Vänligen kontakta Fredrik Bardon, VD, AW Academy 070-767 52 27.

Om AW Academy

AW Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda, utbilda och omskola människor för nya utmaningar och karriärer. AW Academy skräddarsyr utbildningspaket utifrån arbetsmarknadens och företags kompetensbehov, som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. AW Academy grundades 2015 och är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. www.awacademy.se

Mer på temat 

#pressmeddelande

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-06-15
AW Academy skapar ny kompetens inom Cyber Security – på 12 veckor!

Marknaden för Cyber Security förväntas växa med 8,7% under 2020 och informationssäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen hos svenska verksamheter enligt en rapport från Radar Ecosystem. En ökad digitaliseringstakt i kombination med en alltmer komplex hotbild gör kompetens inom Cyber Security till en bristvara. Därför samarbetar nu AW Academy, ett systerbolag till Academic Work, med CGI, Swedbank och Trafikverket för att säkra deras kompetensförsörjning inom området.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-01-30
Academy samarbetar med Solskär och Mobaraki för att få fler intresserade av tech och byggbranschen

Stockholm, 30 januari 2020. Carolin Solskär och Sandra Mobaraki startar nu en podd tillsammans i syfte att stärka branscherna som de båda brinner för.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-09-16
Salesforce-partners i Norden går ihop – utbildar konsulter via Academy

Salesforce är idag en av de snabbast växande tekniska plattformarna för kundrelationer. Den snabba tillväxten har lett till en enorm brist på kompetens inom Salesforce. För att råda bot på det går nu några av Salesforce kunder och partners ihop och tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att få fram ny kompetens.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-08-26
STANLEY Security tar hjälp av Academy för att säkra behovet av IT-kompetens

Säkerhetsleverantören STANLEY Security tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att säkra deras långsiktiga kompetensförsörjning inom IT. Under ett 12 veckor långt skräddarsytt program, med stort fokus på programmering, ska 17 personer förberedas för en karriär inom driftsättning och systemunderhåll hos STANLEY Security.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-06-24
Kiwa Inspecta utbildar besiktningsingenjörer i samarbete med Academy

Stockholm, 24 juni 2019 - För att säkra långsiktig kompetensförsörjning tar Kiwa Inspecta hjälp av Academy för att hitta och utbilda 20 personer till besiktningsingenjörer. Kiwa är en global organisation ledande inom provning, besiktning och certifiering med 750 medarbetare i Sverige. Utbildningen kräver inga tidigare kunskaper, bygger på metoden Accelerated Learning och startar i oktober.

Läs mer