Läs mer

”Enhörningar med dubbla kompetenser”

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Nästan varje dag kan man läsa i media om den ökande kompetensbristen. Bilden som målas upp bekräftar det vi ser i vårt dagliga arbete på Academy. Här möter vi företag inom de flesta branscher och storlekar med en gemensam nämnare: utmaningen att hitta rätt medarbetare.

För bakom alla alarmerande siffror och rapporter finns de enskilda företag som drabbas när kompetenspusslet inte går ihop. De får tacka nej till uppdrag, expansionsplaner läggs på is, produktutvecklingar försenas. Kort sagt: kompetensbristen är ett tillväxthinder.

En undersökning från Unionen nyligen visar att ett av tio svenska företag har fått säga nej till uppdrag det senaste året på grund av brist på arbetskraft. Trots signaler om en positiv konjunktur pekar Unionens senaste konjunkturprognos från april på en dämpad tillväxttakt för 2017 och 2018. Mycket på grund av den dåligt fungerande kompetensmatchningen.

Utmaningarna bekräftas av Almega som uppskattar att hela 27 000 jobb skulle kunna tillsättas omedelbart i den privata tjänstesektorn. Om det inte vore för att den efterfrågade kompetensen saknas vill säga. När Arbetsförmedlingen i juni presenterade sin arbetsmarknadsprognos för 2017 och 2018 är IT och byggindustrin de starkaste sektorerna, rapporterar Computer Sweden. Den största utmaningen är kompetensbristen, främst inom IT.

Det finns naturligtvis ingen snabb och enkel lösning. Tvärtom krävs en kombination av olika slags åtgärder, på kort och lång sikt. Academys bidrag, med intensivutbildningar inom IT och teknik, kan inte ensamt lösa kompetensbristen. Men på bara två år har vi vidareutbildat nästan 250 personer som direkt efteråt har påbörjat nya karriärer hos våra kunder genom vårt koncept. När kunder till och med kallar våra deltagare ”enhörningar med dubbla kompetenser”, då känner vi att vi är något stort på spåret.

Mer på temat 

#samhällsaktör

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2016-12-11
Academy inbjudna till EU-konferens i Bryssel

Förra veckan deltog Academy på den officiella lanseringen av Digital Skills and Jobs Coalition i Bryssel. Ett initiativ från EU-kommissionen för att belysa kompetensbristen inom IT i EU och vikten av digitala kompetenser och färdigheter i ett digitalt samhälle. Eurostat uppskattar att det kommer saknas 750 000 ”ICT professionals” inom EU fram till år 2020 som en konsekvens av den starka tillväxt av digitala jobb som skett under 2000-talet.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2016-11-22
Academy i paneldiskussion på Working for Change

Idag är vi på Working for Change-mässan i Älvsjö. Sveriges ledande konferens om kulturell mångfald som samlar över 300 chefer i föreläsningar och paneldiskussioner. VD Micael Holmström deltar i en paneldiskussion med temat ”Mångfald genom innovationer till framtidens marknader”, där vi presenterar vår rekryteringsprocess som startar med tester.

Läs mer