Läs mer

Intensivutbildning möter brist på moderna redovisningsekonomer

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Den starka konjunkturen har skapat en brist på redovisningsekonomer med praktisk erfarenhet och affärsförståelse. Det ska Academy råda bot på genom en intensivutbildning som ger deltagare – utan krav på förkunskaper – möjligheten till ett snabbt karriärbyte.

Stockholm, 7 november 2017 – I Arbetsförmedlingens bristindex för 2017 är redovisningsekonom ett av de yrken där efterfrågan på arbetsmarknaden spås öka mest, bland annat till följd av det starka konjunkturläget. Samtidigt anses yrket vara ett av de som hotas av automatiseringen.

– Detta kan låta paradoxalt men det är redovisningsekonomer av den gamla skolan som på sikt inte kommer att vara lika eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Micael Holmström, VD på Academy. Vad företagen efterfrågar är moderna redovisningsekonomer med affärsförståelse och systemkunskap. Det räcker inte att kunna redovisning, du måste även kunna förstå digitaliseringsprocesser, utmana beslut och tänka i ett större organisationsperspektiv.

I februari startar därför Academy en intensivutbildning, Academy Finance, som på 12 veckor vidareutbildar 20 deltagare till redovisningsekonomer. Academy har tillsammans med branschexperter tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram där kunskap i praktisk redovisning kombineras med affärs- och systemförståelse och annan kompetens som krävs i rollen.

Precis som Academys utbildningar inom IT och teknik bygger utbildningen på amerikanska metodiken Accelerated Learning. Det innebär praktiskt lärande med högt tempo, ständigt teamarbete och outtröttlig feedbackdialog. Utbildningen utgår hela tiden från konkreta uppgifter som är relevanta för yrkesrollen som redovisningsekonom. Rekryteringen till utbildningen sker genom logiska, numeriska och verbala test, samt intervjuer i flera steg.

– Syftet med Academy Finance är att förse arbetsmarknaden med affärsinriktade redovisningsekonomer med praktisk kunskap, något som dagens högskole- och yrkesutbildningar inte klarar av, säger Micael Holmström. I rekryteringsprocessen tittar vi mycket på kandidatens integritet och förmåga till ifrågasättande och att kunna driva förändring, men även sociala färdigheter.

Efter den kostnadsfria utbildningen är deltagarna garanterade tillsvidareanställning som redovisningskonsult hos systerbolaget Academic Work. Ambitionen är att konsulterna överrekryteras till det kundföretag de arbetar hos inom 12 månader. Utbildningen startar 19 februari på Academy Campus i Kista. Deltagarna väljer om de efteråt vill arbeta i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.

För mer information kontakta:

Micael Holmström, vd, Academy
0709-919 677, micael.holmstrom@academy.se

Om Academy
Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och har huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

Mer på temat 

#pressmeddelande

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-06-15
AW Academy skapar ny kompetens inom Cyber Security – på 12 veckor!

Marknaden för Cyber Security förväntas växa med 8,7% under 2020 och informationssäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen hos svenska verksamheter enligt en rapport från Radar Ecosystem. En ökad digitaliseringstakt i kombination med en alltmer komplex hotbild gör kompetens inom Cyber Security till en bristvara. Därför samarbetar nu AW Academy, ett systerbolag till Academic Work, med CGI, Swedbank och Trafikverket för att säkra deras kompetensförsörjning inom området.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-05-25
AW Academy stöttar företag som satsar på att ställa om sin personal genom utbildning

Behovet av skräddarsydda utbildningar med syfte att hjälpa organisationer och individer att ställa om är något som har diskuterats flitigt den senaste tiden. På AW Academy har man märkt av ett skifte och att allt fler förfrågningar handlar om kompetenshöjande insatser för befintlig personal.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2020-01-30
Academy samarbetar med Solskär och Mobaraki för att få fler intresserade av tech och byggbranschen

Stockholm, 30 januari 2020. Carolin Solskär och Sandra Mobaraki startar nu en podd tillsammans i syfte att stärka branscherna som de båda brinner för.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-09-16
Salesforce-partners i Norden går ihop – utbildar konsulter via Academy

Salesforce är idag en av de snabbast växande tekniska plattformarna för kundrelationer. Den snabba tillväxten har lett till en enorm brist på kompetens inom Salesforce. För att råda bot på det går nu några av Salesforce kunder och partners ihop och tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att få fram ny kompetens.

Läs mer
Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office
2019-08-26
STANLEY Security tar hjälp av Academy för att säkra behovet av IT-kompetens

Säkerhetsleverantören STANLEY Security tar hjälp av Academy, ett systerbolag till Academic Work, för att säkra deras långsiktiga kompetensförsörjning inom IT. Under ett 12 veckor långt skräddarsytt program, med stort fokus på programmering, ska 17 personer förberedas för en karriär inom driftsättning och systemunderhåll hos STANLEY Security.

Läs mer