Angelica Nordqvist

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Angelica har en bakgrund inom media, där hon senast arbetade som art director på en inhouse-byrå. Hon har även arbetat med strategisk kommunikation och projektledning i rollen som kommunikatör. Universitetsstudierna genomförde hon i Sundsvall, som också är hennes födelsestad. Därefter flyttade hon till Stockholm för att gå vidare i karriären. Angelica ser Academy som en möjlighet att få testa på en helt ny bransch. Och då hon tidigare varit på beställarsidan i diverse utvecklingsprojekt har hon en djup förståelse för hur viktig kommunikationen är för ett lyckat resultat.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn