Cristian Enarsson

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Christian har arbetat administrativt inom säkerhetsbranschen och efter civilekonomutbildningen flyttade han till Peking för att arbeta som lärare. Han blev kursutvecklare och ledde ett projekt för att ta fram och marknadsföra nya kurspaket. Under utbildningen blev Christian intresserad av internredovisning och controllerrollen, men kände även att en traditionell ekonomroll inte var hans slutgiltiga mål. När han upptäckte vilka möjligheter som finns för IT-utbildade ekonomer sökte han sig till Academy, för att efter utbildningen kunna bidra med sin kompetens inom både internredovisning och IT.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn