Hans Bockgård

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Hans är civilingenjör i teknisk nanovetenskap med inriktning nanomaterial. Under studierna vid Lunds tekniska högskola fick Hans prova yrket som IT-konsult för ett studentföretag med kunder inom framför allt förlagsbranschen. Efter examen började Hans forska i miljövetenskap och undervisade studenter i cellbiologi. Hans har en mycket bred naturvetenskaplig bakgrund vilket gjort honom skicklig på att tänka tvärvetenskapligt. Hans är en kreativ och strukturerad problemlösare, något som han har nytta av inom programmering.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn