Max Hellqvist

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Max har en teknisk bakgrund och har tidigare arbetat som nätverksinstallationstekniker, bowlingtekniker och lokal IT-support. Efter en utbildning inom medieteknik studerade Max spelutveckling på Södertörns högskola med inriktning design och scripting. Under dessa utbildningar arbetade han ofta med datorer, vilket ledde till ett växande intresse för IT och programmering. Max ser Academy som en spännande möjlighet att skaffa sig de kunskaper som behövs för att utvecklas inom IT-branschen. Efter utbildningen vill han använda sig av sina IT-kunskaper för att skapa ny teknologi.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn