AW Academy stöttar företag som satsar på att ställa om sin personal genom utbildning

Behovet av skräddarsydda utbildningar med syfte att hjälpa organisationer och individer att ställa om är något som har diskuterats flitigt den senaste tiden. På AW Academy har man märkt av ett skifte och att allt fler förfrågningar handlar om kompetenshöjande insatser för befintlig personal.

För väldigt många företag har de ekonomiska konsekvenserna av den pågående krisen varit förödande vilket har lett till permitteringar, varsel och uppsägningar. Samtidigt har regeringen uppmanat till social distansering och en rekordstor andel av de svenska arbetstagarna har rekommenderats att arbeta från hemmet. Genom flexibilitet, innovation och den pedagogiska modellen Accelerated Learning ger AW Academy företagen rätt förutsättningar att lyckas med de skräddarsydda utbildningsinsatser som nu är så viktiga.

- Vi har sett många beundransvärda initiativ i vår bransch i sviterna av Covid-19, men samtidigt är det väldigt många företag som har drabbats vilket gör att behovet av utbildningsinsatser spänner över många olika branscher. Våra kunddialoger har i allt större utsträckning gått från att handla om hur vi kan utbilda ny kompetens inom bristbranscher till att beskriva hur vår flexibla och unika pedagogiska modell framgångsrikt kan bidra till kompetensförflyttningar oavsett om det rör sig om upskilling eller reskilling, säger AW Academys VD Fredrik Bardon.

De statliga arbetsmarknadsprognoserna gör gällande att morgondagens arbetsmarknad kommer se annorlunda ut jämfört med före krisen. Detta kommer i sin tur kräva att företag och dess medarbetare anpassar sig till de nya förutsättningarna.

- Med stor respekt för att många verksamheter nu har fullt fokus på kostnader och överlevnad så kommer det en tid efter Covid-19. Under utmanande tider som dessa kan det som företagsledare vara värt att ställa sig frågan hur man bäst nyttjar den tid som de nya förutsättningarna har lett till. Om man har möjlighet är troligtvis svaret att använda tiden till att omskola eller vidareutbilda sina medarbetare så att de är redo att bidra till att accelerera bolaget ur krisen när vinden har vänt, säger Fredrik Bardon.

Vill du veta mer om hur AW Academy kan hjälpa just ditt bolag? Vänligen kontakta Fredrik Bardon, VD, AW Academy 070-767 52 27.

Pressmeddelande