Gör urvalstesten

Konsulter från 

Academy för Trafikverket

Trafikverket

Academy för Trafikverket

Observera att rekryteringen till detta program är slutförd och du kan därför inte längre söka till programmet
Är du redo för en ny karriär som IT-konsult i Borlänge? Nu lanserar vi vårt första lokala program i Borlänge på uppdrag av Trafikverket. På 12 veckor får du lära dig programmeringsspråket C#.NET för att kickstarta en ny karriär som IT-konsult. Efter examen väntar en garanterad tillsvidareanställning på Academic Work, med uppdrag på Trafikverket.
Gör urvalstesten
Påminn mig senare

Lämna din ansökan senast:

2019-03-10

Examen:

Start:

2019-09-06

2019-06-03

Sommaruppehåll v. 29-30

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Att jobba på trafikverket är att vara en del av att få samhället att fungera genom att möjliggöra ett tillgängligare och närmare Sverige för alla. I rollen som IT-konsult på Trafikverket kommer du jobba med en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner och kommer få vara med och utveckla framtidens infrastruktur.

Men går det verkligenatt lära sig programmera på 12 veckor? Absolut!

Under 12 veckor kommer du att få lära dig allt du behöver veta för att bli produktiv i jobbet som IT-konsult från dag 1. Utbildningsmetoden Accelerated Learning innebär praktiskt lärande i högt tempo med ständig feedback dialog vilket innebär ett tänk som är learning by doing. Under dessa 12 veckor kommer du hinna koda ungefär 500 timmar, vilket är lika många timmar som en 3 årig systemvetarutbildning innehåller. Men att bli en framgångsrikkonsult inom IT kräver mer än den tekniska kompetens du får genom att koda, därför kommer du även få lära dig kommunikation, konsultmässighet och agila metoder.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL I KORTHET:

 • C# och .Net
 • Angular 2+
 • ASP.Net
 • Webbapplikationer med MVC
 • SQL
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Visual Studio
 • Console App
 • Grundläggande om TFS (Team Foundation Server)
 • Säkerhet med SQL injection och Single SignOn
 • Agilt arbete
 • Att vara IT konsult och affärsmannaskap

Efter examen är du garanterad en tillsvidareanställning på Academic Work med uppdrag som junior IT-konsult på Trafikverket i Borlänge.

Hur ansöker jag?

Alla våra program börjar med urvalstester för att säkerställa att du har de förmågor som krävs för att snabbt kunna tillgodogöra dig mycket information då programmet endast är på 12 veckor.

‍Om programspråketoch plattformen

Microsofts C#-programspråk och .NET-plattform är väl utbrett bland företag i hela världen. Ramverket kör till hög utsträckning de kommersiella applikationerna i dagens högteknologiska samhälle. I.NET-plattformen kan du utveckla en rad olika applikationer för både mobil och webb. Varje version som släpps av ramverket kommer med nya komponenter och möjligheter vilket gör den än mer kraftfull. Just kraftfullhet och användarvänlighetär kännetecken för Microsofts utveckling av C#.NET.

Om Trafikverket

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och fotbollsmatcher till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. De har ansvaret för att planera, underhålla och rusta upp tiotusentals mil järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar de hela Sveriges infrastruktur genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och Nollvisionen. Men framför allt ser de till att minska avstånden mellan människor, företag, stad och land, det vill säga gör Sverige närmare.

Jag är så tacksam för att jag har fått ta del av Academy som har hjälpt mig att fördjupa mina tekniska kunskaper. Stort tack till lärarna och personalen som har gjort detta möjligt, och tack till alla mina klasskamrater som jag har fått dela denna resa med!
Min upplevelse av Academy var helt fantastisk. Jag blev själv förvånad över hur mycket man kan lära sig under 12 veckors tid när man är omgiven av människor som alla har samma mål.
Jag sökte till Academy för att bredda min kunskap inom IT och trots 12 väldigt intensiva veckor så har jag aldrig haft så roligt! Otroligt proffsiga medarbetare och lärare gjorde att jag lärde mig mer än vad jag någonsin kunnat föreställa mig.