logo

Vägen till en ny karriär via AW Academy

Ansökningsprocessen till AW Academy varierar beroende på vilken utbildning du är intresserad av. Däremot är det alltid din logiska förmåga samt din motivation som avgör om du har en plats eller inte. Academic Work ansvarar och genomför rekryteringsprocessen in till programmen som leder till en anställning via de efter examen.

Vägen till AW Academy

Gör urvalstesten online

Starta din ansökan genom att göra de inledande testerna online som mäter logisk förmåga samt motivation. Detta avgör om du har vad som krävs för att gå en intensivutbildning.